LATVIAN AMATEUR K-1 FEDERATION

Par federāciju

Latvijas Amatieru K-1 federācija dibināta 2010. gada novembrī, un divu gadu laikā federācija veiksmīgi cenšas pildīt statūtos noteiktos darbības uzdevumus mērķu sasniegšanai. Federācijas mērķis ir K-1 cīņas attīstība Latvijas Republikā, kā arī sporta un fiziskās kultūras popularizēšana, veicinot cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību . Federācija godprātīgi īsteno statūtos noteikto mērķi atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām un vispārējo tiesisko pamatu prasībām.

Latvijas Amatieru K-1 federācijā ir iestājušās vairākas juridiskāss personas (pielikumā biedru saraksts) un kopīgā sadarbība veiksmīgi virza uz labiem darba rezultātiem sportistu sagatavošanā, sacensību organizēšanā un federācijas saimnieciskajā darbībā.

Esam Pasaules Amatieru K-1 federācijas biedri un šīs federācijas darbība arī kļuva par stimulu dibināt federāciju Latvijā sporta veidā - K-1.