LATVIAN AMATEUR K-1 FEDERATION

Atpakaļ »

Balticom

Uzņēmums Balticom tika dibināts 1999. gadā. Uzņēmumā strādā 105 darbinieki, ikviens no tiem ir uzņēmuma patriots un izmanto visus spēkus tā attīstīšanai un veiksmīgai darbībai nākotnē, tas nozīmē, ka mēs vienmēr būsim pretimnākoši. Šo gadu laikā  kompānija ir veikusi grūtu darbu un pierādījusi, ka ieņem augstas pozīcijas  interneta pakalpojuma tirgū.

Visos rajonos ir ievilktas optiskās maģistrāles ar augstu caurlaides spēju. Savos centrālajos punktos kompānija izmanto drošas un vērtīgas iekārtas. Mūsu tīklu drošība un iespējas, kā arī piedāvāto pakalpojumu kvalitāte pastāvīgi uzlabojas – mēs vienmēr ejam kopsolī ar progresu. Mūsu darbības raksturīga īpašība ir augstas kvalitātes apvienošana ar zemām cenām.

Mēs uzturam ciešus savstarpējus sakarus ar klientiem un cenšamies uzklausīt viņu vēlmes, ar daudziem no viņiem ir izveidojošās īpaši ciešas attiecības. Mūsu kolektīvs cenšas, lai attiecībām ar klientiem būtu ne tikai formāls, bet arī zināmā mērā cilvēcīgs raksturs, cik tas ir iespējams mūsdienu nežēlīgās konkurences apstākļos. Saprotot dzīves grūtības un to,  ka katrs cilvēks var nokļūt sarežģītos dzīves apstākļos, uzņēmums savu iespēju robežās paredz dažus izņēmumus sadarbībā ar klientiem - lielas abonēšanas maksas atlaides 1. un 2. grupas invalīdiem, maksājumu atlikšanu, kā arī aktīvi piedalās akcijās "Palīdzi bērniem".

Atpakaļ »